Agentschap Integratie en Inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering zet zich in heel Vlaanderen in voor een samenleving waarin iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt. Het AGII voorziet onder andere in cursussen inburgering & maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers. Ook zijn zij de grootste organisator van het sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen. Sinds […]

Welkom bij Sophie’s Languages!

Bienvenue chez Sophie’s Languages !

¡Bienvenido a Sophie’s Languages!

Welcome to Sophie’s Languages!